Slide background
Vattenbilning och renovering

Vattenbilning och renovering av betongkonstruktioner

Slide background
Besiktningar

Besiktningar (statuskontroller) av skorstenar som vi var först med i Sverige att utföra har ökat år från år och vi är idag marknadsledande i Sverige på detta område


Läs mer...
Slide background
Iso certifierade

Vi är certifierade för Iso 9001 och miljöcertifierade för Iso 14001


Läs mer...
Slide background
Betongskorstenar

Betong som byggnadsmaterial utvecklades under 50-talet och har sedan dess...


Läs mer...
Slide background
Besiktningar

Alla våra besiktningar och våra entreprenader utföres av egen anställd personal.


Läs mer...
Slide background
ERAB sysslar med

underhåll,besiktningar (statuskontroller) och nybyggnationer av industriskorstenar byggda i betong, tegel och stål


Läs mer...
Slide background
Stålskorstenar

Stålskorstenarna har blivit fler. Speciellt sedan specialstål som Corten och liknande kvaliteter kom.


Läs mer...
Slide background
I samarbete med

I samarbete med Riksantikvariet utför vi även restaureringar av industriskorstenar

Slide background
Familjeföretag

Erab är ett familjeföretag och startades i slutet av 60-talet


Läs mer...

ERAB

Erab är ett familjeföretag som startade i slutet av 60-talet. Företaget sysselsätter f n cirka 20 personer. Våra kunder består av skandinaviska industrier i alla branscher som stål, papper, raffinaderi, värmeverk, större offentliga anläggningar som t ex sjukhus, samt organisationer och myndigheter som har omvårdnad om industriminnesmärken, som t ex Riksantikvarien. Vi har kapacitet att utföra alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Erabs personal utbildas kontinuerligt. Samtliga svetsare innehar EU-licens på både svart och vitt material. Huvudkontoret ligger i Örebro. Men uppdragen kommer från hela Sverige. Och numera även från andra länder, t ex Norge.Vi är kvalitets- och miljöcertifierade, enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2013 förvärvade vi Entreprenadbesiktningar i Norden AB´s hela konkursbo (även kallat Ebin) och vi har nu tagit över alla kontrakt och avtal m.m. med kunder

OBS! VIKTIG INFORMATION TILL VÅRA KUNDER

Nyheter