Verksamheten startade egentligen redan 1963. Då började Sune Bosäter och hans medarbetare att sträva mot höjderna. Arbetet bestod redan då i att renovera skorstenar i tegel för industrin. Men också i att ge tak och symboler på kyrkspiror ett nytt och fräscht utseende.
Så småningom har även renovering av skorstenar i stål och betong tillkommit.

1982 var ett märkesår. Då fick Erab det första stora uppdraget utanför Sverige: Att mura om skorstenen för norska Ringnes Bryggeri i Oslo.
Sune är fortfarande VD i bolaget. Men nästa familjegeneration arbetar sedan länge i företaget som har gott om uppdrag, i hela Sverige och till viss del även utomlands.