Ägare av nedanstående bolag är
Sune Bosäter och Cathrine Almkrantz (fd Ekwall) :
ERAB 556476-2424 
Entreprenaduthyrning 556041-8799 
IF Stålskorstenar 556125-3062

Erab är ett familjeföretag som startade i slutet av 60-talet. Företaget sysselsätter f n cirka 20 personer.
Våra kunder består av skandinaviska industrier i alla branscher som stål, papper, raffinaderi, värmeverk, större offentliga anläggningar som t ex sjukhus, samt organisationer och myndigheter som har omvårdnad om industriminnesmärken, som t ex Riksantikvarien.Vi har kapacitet att utföra alla slags entreprenader avseende skorstenar i tegel, stål och betong. Erabs personal utbildas kontinuerligt. Samtliga svetsare innehar EU-licens på både svart och vitt materialHuvudkontoret ligger i Örebro. Men uppdragen kommer från hela Sverige. Och numera även från andra länder, t ex Norge.

Vi är kvalitets- och miljöcertifierade, enligt ISO 9001 och ISO 14001.

2013 förvärvade vi Entreprenadbesiktningar i Norden AB´s hela konkursbo (även kallat Ebin) och vi har nu tagit över alla kontrakt och avtal m.m. med kunder.