Rökgaser, väder, vind, vatten och temperaturskiftningar bryter, av naturliga skäl, ner alla skorstenar. Förr eller senare behöver du göra något åt din skorsten. Läs mer om renovering.

Renovering av stålskorstenar omfattar

 • Utbyte av korroderade rökrörstoppar
 • Utbyte av invändiga stålpipor
 • Ombyggnad av bärande fixupplag
 • Ombyggnad av invändiga glidstöd, andningsringar och utvändiga vindspiraler
 • Förstärkning av skorstensfot med bultgrupp
 • Impregnering och lagning av betongfundament
 • Åskskydd m m
 • Renovering av betongskorstenar, silos, broar etc omfattar

 • Uppbilning av sprickor och bom i betongytan. Kan göras med vattenbilning med upp till 1.000 bars tryck, eller mekaniskt
 • Utbyte av armering där så fordras
 • Lagning av betong görs med speciell betong, anpassad till respektive objekt
 • Skyddsbehandling av utvändiga betongytor med karbonatiseringsskydd och imprenering mot fuktinträngningar, vilket minskar risken för korrosionsangrepp på armeringsjärnen
 • Utbyte eller ombyggnad av samtliga ståldetaljer, ut- och invändigt, t.ex. stegar, vilplattformar, bärande balkupplag, rökrör med mera
 • Renovering av tegelskorstenar omfattar

 • Rivning och ommurning, fogning av vittrade murfogar
 • Montering av skyddsklassade uppstigningsanordningar
 • Omgjutning av bristfälliga betongfundament
 • Åskskydd
 • Montering av insatspipor av stål, från pannor upp till skorstenens topp m.m.


 • Alla våra entreprenader utförs av egen, regelbundet internt och externt utbildad personal.Vid databeräkningar samarbetar vi med en erfaren och välrenommérad teknisk konsult.