Verksamheter flyttas, läggs ner eller byter förutsättningar. Ibland är det klokare att riva än att underhålla. Läs mer om rivning.
Tegelskorstenar demonteras ner, sten för sten. Stål- och betongskorstenar kapas av i sektioner, vilka lyfts ner på marken med kran. Så gör vi, främst av säkerhetsskäl. Men ibland kan den gamla skorstenen användas till något annat nyttigt. Numera utgör t ex den tidigare övre tredjedelen av skorstenen till Hudiksvalls Sjukhus underlag för en pir i hamnen …