Är din skorsten i stål, tegel eller betong? Vi hjälper dig med
besiktning och kontroll, utvändigt och invändigt. En klok åtgärd, om du vill undvika oförutsedda renoveringskostnader. Läs mer om besiktning.
Renovering av skorstenar. Rökgaser, väder, vind, vatten och temperaturskiftningar bryter, av naturliga skäl, ner alla skorstenar. Förr eller senare behöver du göra något åt din skorsten. Läs mer om renovering.

Rivning av skorstenar. Verksamheter flyttas, läggs ner eller byter förutsättningar. Ibland är det klokare att riva än att underhålla. Läs mer om rivning.

Skorstenen som industriminne. Vissa skorstenar ska bevaras åt eftervärlden. Ibland kräver detta renovering och konservering med kunskap om gamla byggmetoder. Läs mer om industriminnen.

Ny skorsten i stål eller tegel. Behöver du en helt ny skorsten i stål eller tegel? Ta kontakt med oss.
Serviceavtal. En del kunder har skrivit serviceavtal med oss. Det innebär att vi lovar att ha personal på plats, vid akuta lägen, inom den tid kunden begärt, i syfte att minimera eventuella avbrott. Ta kontakt med oss.

Vill du ha en kontakt eller en offert? Då kan du fylla i och skicka denna Intresseanmälan.

Här kan du ta del av några av våra referenser, avseende Stålskorstenar,Tegelskorstenar och Betongskorstenar.